Astronaut Edgar Mitchell: Nevěřme vědcům, že jsme tu sami


Jaké zkušenosti díky vám získali?

No, to je velká oblast věcí. Skutečně. Počínaje lidmi z armády, kteří měli osobní zkušenost, viděli nebo pronásledovali objekty. Dále lidi, kteří měli oficiální pozice, jejichž úkolem bylo vědět o možných mimozemských návštěvách a něco s tím dělat. Lidi ve vládě – a to jsou nejvíce důvěryhodné zdroje, protože oni měli zkušenosti z první ruky. Ale nemohli s tím jít ven (na veřejnost). Oni chtěli, oni by to udělali, ale brání jim v tom bezpečností pravidla. Pokud nastane nějaké uvolnění nebo amnestie, tak já věřím, že s tím půjdou na veřejnost.

Jde tu o hodně věcí v souvislosti s velmi vysokým stupněm utajení pod kontrolou armády. Myslím, že tu jde o velké peníze, když mluvíme o těchto věcech. Ano, říká se, že tu vlastně jde o ropu. Nevím, nemohu potvrdit, že je to s jistotou pravda. Stejně jako nemohu potvrdit, že dochází k zastrašování lidí. Ale možná je to právě ten důvod, proč se mnozí lidé bojí o tom mluvit.

Můj zájem je vlastně na tom, co je zač ta příroda a vesmír (universum), ve kterém žijeme? Jaký je náš vztah k této ohromné realitě? Pokud je toto (myšleno – E.T.) součástí této ohromné reality a my to odmítáme, tak je to pro mne nepříjemné. Nechci žít tímto způsobem. Já chci cestovat do vesmíru učit se o fungování universa, ve kterém žijeme. Získat nové vědomosti. Jít za dosavadní hranice naší poznané existence. A pokud tyto jevy jsou skutečně příznakem nových informací o vesmíru (v nejširším širším slova smyslu) a inteligentním životě v něm a schopnosti cestovat vesmírem, pak bychom se tomu měli věnovat. To je moje zvědavost, které mne pohání.

Vypadá to tak, že v posledních 50 letech (a to při nejmenším), jsou takzvané UFO události (pozorování) obklopena mnoha velkými tajemstvími. Je to velmi komplexní problém. Nemáme to skutečně nic jednoduchého.

Dobře. Máme pozorování (ve smyslu: svědectví?) z mnoha zdrojů. Získali jsme stovky a stovky (zpráv o) pozorování za posledních 15 let. Hodně těchto pozorování jsou ve skutečnosti jen nějakým způsobem špatně interpretované přírodní jevy. Ale mnoho z nich takové nejsou. Naopak vypadají jinak. Jde o dobře zdokumentované události (případy), které představují pozorování létajících strojů, které rozhodně neodpovídají ničemu, co jsme kdy na Zemi vytvořili. Což ve velké zkratce znamená, že tu máme skupinu ověřených případů, že jde skutečně o E.T. stroje.

Měli bychom se zaměřit na to, abychom získali lepší odpovědi. Měli bychom se zaměřit na lidi, kteří byli s tím přímo v kontaktu a mají data z první ruky. Jediné lidi, které osobně znám, kteří tvrdí, že byli v této pozici (situaci) jsou bývalí agenti, lidé z armády a z vlády a také někteří obchodníci, jejichž oficiální povinností v dřívějších dobách bylo tyto věci zkoumat a vědět o nich (mít přehled). Tito lidé byli v těch dobách pod velkými restrikcemi a měli velký stupeň utajení, který jim bránil říci cokoliv o tom na veřejnosti.

Bylo zde období (ač je to již dávno, tak je to stále přísně tajné), kdy docházelo k návštěvám E.T. a jejich haváriím. Kdy jsme získali různé materiály (technologie) a dokonce i těla. Je tu zjevně kdesi skupina lidí, která v těchto věcech může, ale taky nemusí být ve spojení s vládou. V každém případě mají tyhle znalosti a mají zájem na tom, aby tyto informace nebyly zveřejněny.

Kdo si myslíte, že ty informace kontroluje?

Na to nemohu odpovědět. Nemohu odpovědět na to, kdo jsou ti lidé, ale je tu hodně důkazů, které ukazují na (říkám jim tak) Clan Destend Group (Clan Destend – zní mi to tak). Jde o lidi, kteří mají kvazi napojení na vládu a na různá vládní zařízení, ale sami operují skrytě pod velkým utajením. A rozhodně nejsou pod kontrolou vládních špiček.

Ano, byly zde návštěvy od E.T. – mimozemšťanů a mohou být i nadále. Bylo zde (ET) letadlo, které bylo opraveno. Bylo zde i velké množství případů reverzního inženýrství. Jsou tu i případy, kdy některé komponenty nebo i celá letadla byla duplikována. A jsou tu humanoidi (lidé?) na naší planetě Zemi, kteří upravují toto vybavení různým způsobem.

Možná, že část těchto aktivit, které jsou stejně tajné, jako aktivity kolem UFO (myslím tím: únosy a s tím spojené aktivity), nemá s E.T. moc společného. Tedy že E.T. aktivity z toho tvoří jen malou část. Větší část tvoří aktivity humanoidů (lidé?) (tedy pozemské aktivity).

Proto, aby zastrašovali…?

Přestal jsem to zkoumat… Neznám jejich motivaci. Ale je to normální lidská motivace, která má co dočinění s mocí, snahou ovládat, odporem, penězi a tak dále.

Tyhle stroje jsou opravdu – opravdu obrovské. Jak bylo mnohokrát řečeno, jsou velikosti několika fotbalových hřišť. To by bylo velmi obtížné vyrobit a kontrolovat z pozemské základy. Zdá se, že (pokud je to tedy celé pravda) to asi musí být za hranicemi naší reality.

Myslím si, že dávno přišel čas k tomu, abychom toto otevřeli na veřejnost. Důvod je i ten, že oni sami (lidé, kteří věc utajují) nevědí co s tím. …?… Pokud tam jsou skutečně mimozemšťané (jako takoví), …?.., pak nevidím zde nic nepřátelského. Vidíme tu věci jako například únosy, které lze chápat jako nepřátelské. Existují ale případy, chcete-li mnoho případů, kdy vše nasvědčuje tomu, že to dělá vláda.

Jsou tu dezinformace. Otázka, jak to mohlo zůstat tak dlouho utajeno, nebo jak to, že to zůstává stále utajeno, je spíše o tom, že ono to nebylo nikdy utajeno. Bylo to tu pořád. Ale byl tu velký objem dezinformací, ve snaze odklonit pozornost od tohoto tématu. A mnoho zmatků kolem toho. Takže pravda nikdy nevyšla najevo.

Dezinformace je jen další metodou ukradení …?… A to se používalo nepřetržitě posledních 50 let. Tak například meteorologické balony v Roswellu na místo havarovaného létajícího stroje. To je například dezinformace. Viděli jsme to posledních 50 let a je to nejlepší způsob, jak něco ukrýt.

Nemělo by to mít žádný vliv na to, že E.T. nás navštěvují a nebo, že my jsme byli na Měsíci. Ano, je to jen část věcí, o které jde. Musíme pochopit; musíme si to dát do kontextu celého příběhu našich znalostí o kosmologii, naší existence v rámci přírody, toho kým jsme a jak tento svět funguje. A samozřejmě, že takové vědomosti mění naše chápání (pochopení), jak tento celý vesmír funguje. Protože podle vědců a teologů jsme údajně jediní – jediným zdrojem života v celém vesmíru. Tomuhle ale už nikdo nechce věřit.

Ty změny jsou otázkou chápání toho, kdo jsme a kam patříme. A zdá se být čím dál víc jasné, že způsob, jakým jsme …?… sami sebe…?… my máme globální problém právě teď, který nás vede do krize a lidé to nechtějí slyšet. Přesto se to stává čím dál víc pomalu zřejmé, že je to pravda. Takže vědomí toho, kdo jsme, jak máme spravovat planetu, jak do toho všeho zapadáme? Je velmi důležitá otázka.

Dr. Greer ve své podstatě evokoval obrovskou iniciativu. Byl ve Washington D.C. a mluvil s vysoce postavenými vládními činiteli. Představil několik významných svědků, kteří o tom mluvili. Udělal tam několik brífinků a požádal po veřejné slyšení v kongresu v těchto otázkách. Byl jsem u toho a pomáhal jsem mu s tím a věřím, že to byla velmi záslužná činnost. Získali jsme velkou pozornost. Přesto to mělo jen malý dopad.

Věc jsme prezentovali mnoho kongresmanům, některým členům vlády, některým lidem z Bílého domu. Mluvili jsme s lidmi z Pentagonu a celkově to bylo velmi dobře přijato. Mnoho lidí bylo hodně překvapeno z toho, co se dozvěděli. I tak to nemělo bohužel žádný velký dopad.

Měl jste pocit, že se dozvěděli něco nového z toho, co slyšeli?

Někteří lidé ano. Mnozí ne zase až tolik, ale dalo mi to možnost uvěřit, že mnoho lidí na velmi vysokých postech ve vládě vědí velmi málo a nebo vůbec žádné informace o tomto tématu. Mnoho z nich má informace na úrovni lidí na ulici. Zástupci tajných služeb byly ve smyčce (asi jako, že tam patřili také?) toho, o čem mluvím.

Byl jste z toho znepokojen?

Ano, byl jsem z toho znepokojen. Své znepokojení jsem opakovaně vyjadřoval a je to přesně to, co říkám. Protože ať už tady jde o jakoukoliv aktivitu ze strany Clan Destend Group (Clan Destend – zní mi to tak) nebo kvazi spolupracovníky vlády a nebo kvazi privátní skupiny, děje se to (alespoň do té míry co já vím) bez kontroly nejvyšších představitelů vlády. A to je pro mne velké znepokojení.

Zdroj: 1

Líbí se vám článek na naší stránce? Pomozte nám tvořit další obsah.

Nastavte prosím trvalý příkaz na 50 Kč/měsíc na účet 2801124416/2010.
Do zprávy pro příjemce uveďte DAR Jméno Příjmení

Pro mezinárodní platby použijte IBAN: CZ6820100000002801124416SWIFT: FIOBCZPPXXX